Select Page

Najsodobnejša 2FA avtentikacija za dostop do vaših spletnih storitev

Kaj je SecureKey

SecureKey je izjemno napredna dvofaktorska avtentikacijska rešitev za varno preverjanje istovetnosti uporabnikov z naključno generiranimi enkratnimi gesli.

Kaj je 2 faktorska avtentikacija

2FA oz. dvo faktorska avtentikacija je varen način avtentikacije, ki organizaciji zagotavlja dodaten nivo varnosti pri dostopanju do storitev.

Nekaj kar uporabnik ve

Pri avtentikaciji od uporabnika pridobimo uporabniško ime in geslo.

Nekaj kar uporabnik ima

Preko overitvenega elementa, ki je dodeljen osebi, pridobimo enkratno geslo.

Prijava

V kolikor sta  korak 1 in 2 uspešno zaključena, se uporabnika uspešno avtenticira v sistem.

Prednosti SecureKey rešitve

Enostavna integracija raličnih 2FA avtentikatorjev

Uporaba posebnih strojnih ali programskih generatorjev, ki omogočajo varen način prijave v sisteme.

Lastna mobilna aplikacija

Varna lastna mobilna aplikacija za IOS in Android, ki omogoča dodaten nivo varnosti (enkripcija prenosa ključev).

Najvišja stopnja varnosti

Najvišja stopnja varnosti, kljub enostavnosti uporabe sistema.

Administracija

Upravljanje sistema je omogočeno preko spletnega portala, ki omogoča popolno kontrolo nad sistemom.

Self-Service

Enostaven spletni portal za spreminjanje osnovnih uporabniških nastavitev.

nizek TCO

Uporaba SMS kanala za vklop 2FA varne prijave, kjer so gesla posredovana preko SMS sporočil.

Overitveni elementi

Z implementacijo SecureKey rešitve pridobite možnost uporabe večih overitvenih elementov, ki so lahko prilagojeni glede na same postopke oz. osebe.

2FA z uporabo Mobilne aplikacije (SOTP)

Uporaba obstoječih Android, IOS, Windows Phone, BlackBerry sistemov, za izboljšavo varnosti.

2FA z uporabo strojnega generatorja (HOTP)

Uporaba posebnih strojnih generatorjev, ki omogočajo varen način prijave v sisteme.

2FA z uporabo SMS sporočil (SMSOTP)

Uporaba SMS kanala za vklop 2FA varne prijave, kjer so gesla posredovana preko SMS sporočil.

Uporabnost

SecureKey rešitev omogoča zelo širok spekter podprtih rešitev s katerimi se lahko poveže.

VPN dostopi

VPN dostope se lahko enostavno zavaruje z uporabo 2FA avtentikacije.

spletni dostopi do portalov/aplikacij

Integracija rešitve skupaj z IAM sistemi, ali posameznimi spletnimi aplikacijami.

storitve plačljivih spletnih storitev

Integracija z Office 365, Google Cloud, Amazon AWS.

dostopi do Linux strežnikov

Zaščita obstoječih Linux sistemov, da je dostop omogočen samo preko 2FA avtentikacije.

elektronsko bančništvo

Varen dostop do spletne banke.

Kontakt

Želite testirati ali imate dodatna vprašanja. Kontaktirate nas lahko preko spodnjih kanalov