Reference

Podatek o tem, s katero avtentikacijsko rešitvijo je varovan 

kateri sistem, naprava ali storitev, je varnostno občutljiv podatek. Saj veste, če vlomilec ne ve, s kakšno ključavnico so zaklenjena vrata in kateri drugi varnostni mehanizmi varujejo stanovanje, je veliko manj verjetno, da bo vanj poskušal vlomiti, še manj, da mu bo vlom tudi uspel. Ker je varnost bistvo našega delovanja, zaradi zaščite naših strank ne navajamo, kdo vse že uporablja SecureKey avtentikacijo. Povemo vam lahko le, da jo uporabljajo varnostno najzahtevnejše institucije državne uprave ter mnoga podjetja v petih državah.