SecureKey Corporate

SecureKey Corporate nudi možnost avtentikacije uporabnikov z uporabo RADIUS protokola, kar pomeni čistokrvno AAA (Authentication, Authorization and Accounting) rešitev. Namenjen je avtentikaciji dostopov zaposlenih do IKT virov organizacije ter deluje z:

 

 

Najpogosteje ga uporabljamo za:

 

 1.) avtentikacija in avtorizacija uporabnikov pri oddaljenem dostopu preko varnih kriptiranih navideznih omrežij (VPN):

  • oddaljeni dostop do elektronske pošte
  • oddaljeni dostop do datotečnih in tiskalniških storitev
  • oddaljeni dostop do imeniških storitev
  • oddaljeni dostop do aplikacij za skupinsko delo

 

2.) avtentikacija dostopa do brezžičnih omrežij organizacije:

  • avtentikacija z uporabo Captive portal tehnologij
  • beleženje dostopov uporabnikov z uporabo brezžičnih tehnologij

 

3.) avtentikacija uporabnikov pri dostopu do spletnih aplikacij z uporabo obratnih posredniških strežnikov:

  • spletni dostop do ERP aplikacij
  • spletni dostop do CRM aplikacij
  • spletni dostop do BI aplikacij

 

 

 

Primerjava stroškov SecureKey Corporate z varnostnimi ključki*

 

 

* V grafih so upoštevani le stroški, ki jih organizacija plača dobavitelju posamezne avtentikacijske rešitve. Tako v grafih niso zajeti še naslednji stroški:

 

 

Za te vrste stroškov sicer ne moremo narediti neposrednih cenovnih primerjav, saj se preveč razlikujejo od primera do primera. Vendar pa ob njihovem upoštevanju lahko upravičeno trdimo, da je SecureKey nedvomno cenovno najkonkurenčnejša avtentikacijska rešitev na trgu, saj ima najnižje skupne stroške lastništva (TCO). Neprimerljivo večje varnosti ter bistveno boljše uporabniške izkušnje pa tako ali tako ne moremo ovrednotiti. 

 

 

Opomba

V vseh primerjavah je upoštevano povprečje stroškov najpogosteje uporabljanih varnostnih ključkov.